Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Złotoryja
Nadleśnictwo Złotoryja
76 8788 307
76 8788 308

ul. Staszica 18
59-500 Złotoryja

Nadleśniczy
Jacek Kramarz
76 8788 307
Zastępca Nadleśniczego
Zdzisław Obuchowicz
76 8788 307
Główny Księgowy
Bogumiła Mydłowska
76 8788 307
Inżynier Nadzoru
Artur Kaszuba
76 8788 307
Inżynier Nadzoru
Piotr Siwiak
76 8788 307

Dział Gospodarki Leśnej

Andrzej Gorgolewski
Specjalista SL ds Użytkowania lasu
Tel.: 76 8788 307
Elżbieta Dudek
Specjalista SL ds. BHP,zam publ.szkółkarstwa,nasiennictwa i edukacji
Tel.: 76 8788 307
Jolanta Obuchowicz
Specjalista SL ds stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 76 8788 307
Lesław Potempa
Specjalista SL ds Gospodarki drewnem
Tel.: 76 8788 307
Beata Kimla-Wójcik
Spejalista. ds ochrony przyrody i środków zewnętrznych
Tel.: 76 8788 307
Jakub Waganiak
Specjalista SL ds ochrony lasu p.poż i łowiectwa
Tel.: 76 8788 307

Dział Finansowo-Księgowy

Barbara Kowalska
Spec. ds. finansowych
Tel.: 76 8788 307
Anna Kłoda-Jurek
Księgowa
Tel.: 76 8788 307
Anna Zapart
Księgowa
Tel.: 76 8788 307
Aneta Polańska
Księgowa
Tel.: 76 8788 307
Dorota Tkaczyk
Księgowa
Tel.: 76 8788 307
Aleksandra Rudziewicz
Księgowa
Tel.: 76 8788 307

Posterunek Straży Leśnej

Bogdan Łoś
Komendant
Tel.: 76 8788 307
Robert Bielecki
Strażnik Leśny
Tel.: 76 8788 307

Stanowisko ds. Pracowniczych

Małgorzata Baranowska
Specjalista ds pracowniczych
Tel.: 76 8788 307

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Anna Nieruchalska
Sekretarz
Tel.: 76 8788 307
Wacław Wetulani
Spec. ds. budowlanych
Tel.: 76 8788 307
Mirosława Sęktas
Sekretarka
Tel.: 76 8788 307
Małgorzata Mandziak -Bizoń
Specjalista ds transportu
Tel.: 76 8788 307
Agnieszka Bochnowska -Kasprzyk
Referent ds administracji
Tel.: 76 8788 307